Zobacz listę naszych zajęć

Zajęcia

Czytanie Globalne

Codziennie

Ponieważ Metoda Globalnego Czytania może być stosowana już od 3 miesiąca życia dziecka, te zajęcia wprowadzimy we wszystkich grupach wiekowych. Podstawową zaletą tej metody jest nauka przez zabawę niosącą radość i przyjemność dla dzieci. Nauka czytania metodą globalną przynosi dzieciom pozytywne emocje, a co za tym idzie sprawia, że dzieci chętnie uczestniczą w sesjach. Dzięki temu rozwijają się zainteresowania czytelnicze dzieci.

Stosowanie metody Glena Domana zmniejsza znacznie ryzyko występowania dysleksji u dzieci.

Zabawy plastyczno-sensoryczne

Codziennie

Podczas tych zajęć będziemy rozwijać dziecięcą wyobraźnię, ekspresję twórczą, sprawność manualną oraz współpracę w grupie. Dzieci równie często jak pędzla i kredki będą używały palców, korków, gąbki, patyków, stempelków i stópek. Będziemy malować na tkaninach, folii, tekturach, papierze i innych. Będziemy samodzielnie tworzyć różne masy oraz eksperymentować.

Język angielski

2 razy w tygodniu, w grupie 2-3 latków

Zajęcia te będą miały formę zabawy i będą polegać na ,,przyswajaniu’’, czyli nieświadomym nabywania języka. Małe dzieci nie potrzebują motywacji do nauki, nie stresują się, że czegoś nie mogą zapamiętać, nie uczą się na pamięć. Ich proces nabywania słownictwa odbywa się podczas zabawy, śpiewu, ruchu, komunikacji z lektorem. Pomimo, że środowisko, w którym dzieci będą miały styczność z językiem obcym –jest sztuczne, taki sposób przyswajania jego elementów można określić, jako naturalny.

Zabawa z językiem angielskim rozwija wyobraźnię dziecka i ułatwia w przyszłości naukę np. w przedszkolu lub szkole.

Dogoterapia

raz w miesiącu

Zajęcia z dogoterapii przyczyniają się do:

  • Pobudzenia wrażliwości dzieci na potrzeby zwierząt
  • wspomagania rozwoju mowy, wzbogacania słownictwa
  • rozwoju nowych zainteresowań dziecka
  • rozwoju myślenia przyczynowo – skutkowego
  • rozwoju koordynacji ruchowej
  • nauki zabawy spontanicznej

Podczas zajęć z dogoterapii dzieci w naturalny dla siebie sposób uczą się okazywać uczucia oraz wyrażać swoje emocje. Możliwość wydawania poleceń, komend uczy je nowego słownictwa oraz podnosi samoocenę.

Odkrywanie świata

Codziennie

Będą to różnego rodzaju zabawy i zajęcia edukacyjne wpierające rozwój poznawczy. Poszerzymy wiedzę malucha o otaczającym świecie, wykorzystując różnorodne pomoce dydaktyczne. Często towarzyszyć nam będą zabawy doświadczalne. Podczas tych zajęć poznamy różne zawody , zaznajomimy się z porami roku, zwierzętami oraz innymi tematami z najbliższego otoczenia dziecka, dostosowując ich poziom do wieku i rozwoju dzieci.

Towarzyszyć nam będą także zajęcia przyrodnicze: obserwowanie i opisywanie zjawisk przyrodniczych, różnego rodzaju doświadczenia i eksperymenty, hodowla i pielęgnacja roślin.

Zabawy ruchowe metodą Weroniki Sherborne

Codziennie

Kluczowym elementem tej metody jest aktywność ruchowa dostosowana do wieku i potrzeb dziecka. System ćwiczeń bazuje na prostocie i naturalności, wspierając jednocześnie rozwój fizyczny i emocjonalny malucha.

Ćwiczenia kształtują świadomość przestrzenną, świadomość własnego ciała i umiejętność kontaktu z ludźmi.

Ćwiczenia i zabawy wspomagające rozwój mowy

Codziennie

Będą do zabawy wzbogacające słownictwo, ćwiczące mowę i myślenie. Zajęcia oparte będą na rozmowach z dziećmi, czytaniu bajek, wierszyków, przedstawianiu różnych ilustracji i historyjek obrazkowych.

W ramach tych zajęć zapewniamy również spotkania z logopedą.

Rytmika

codziennie

Muzyka ma ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dzieci, ponieważ aktywizuje wszystkie obszary mózgu. Podczas zajęć z rytmiki wykorzystujemy różnorodne instrumenty, uczymy się nowych piosenek, jak również  kształtujemy koordynację ruchową i poczucie równowagi. W czasie odpoczynku towarzyszy nam zawsze muzyka relaksacyjna. 

Zobacz lokalizację

Sprawdź jak do nas dojechać